wróć do poprzedniej strony

Regulamin zakupów

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Muscle Quick z siedzibą we Wrocławiu (52-112) przy ul. Cedrowej 10/6, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski Wrocławia pod nr 213457.

§2

Na stronie oferowana jest sprzedaż książki w wersji elektronicznej oraz drukowanej, jak również zestawów: książka w wersji elektronicznej + hantle, książka w wersji drukowanej + hantle.

§3

Klient wybiera towar i/lub e-wydanie z oferty prezentowanej na stronie internetowej www.trening15minut.pl i składa zamówienie przez stronę.

§4

Książka w wersji elektronicznej jest wysyłana natychmiastowo po zaksięgowaniu zapłaty. Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail, w której znajduje się adres internetowy za pomocą, którego może pobrać zakupioną książkę w wersji elektronicznej. Zamówienie na książkę drukowaną zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zapłaty (chyba, że wybrano płatność przy odbiorze) przez Klienta (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Muscle Quick. Muscle Quick nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie.

§5

Firma Muscle Quick dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Muscle Quick dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia oraz w przypadku wybranej płatności przelewem albo zamówienia e-wydań, wpłynięcie należnej kwoty na konto Muscle Quick. W przypadku braku wpłaty Muscle Quick zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru chyba, że wybrano opcję płatności przy odbiorze lub uniemożliwienia pobrania e-wydań.

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Muscle Quick w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy kontakt@trening15minut.pl

§8

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Muscle Quick zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

§9

Muscle Quick oferuje trzy formy płatności: a) za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi/kurierowi lub w urzędzie pocztowym. b) przelewem - przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Muscle Quick (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu); e-wydanie będzie możliwe do pobrania od razu po zaksięgowaniu wpłaty Nr rachunku bankowego Mbank: 07 1140 2004 0000 3302 7101 3822 c) kartą kredytową - realizacja zamówienia następuje po udanej autoryzacji karty kredytowej.

§10

Każdy Klient otrzymuje od Muslce Quick dowód zakupu. W przypadku zamówienia książki elektronicznej rachunek wysyłany jest na adres email podany podczas składania zamówienia.

§11

Wysyłka w przypadku wersji elektronicznej książki (e-booka) jest darmowa. Koszt realizacji zamówienia (m.in. koszt wysyłki) pozostałych towarów podany jest na stronie składania zamówienia i uzależniony jest od kosztu dostawy i formy płatności.

§12

Książka w wersji elektronicznej wysyłana jest niezależnie od adresu Klienta i jego adresu mailowego. Książka w wersji drukowanej oraz pozostałe towary wysyłane są tylko na terenie Polski.

§13

Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą mailową: kontakt@trening15minut.pl. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze opłacone lub wysłane.

§14

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Muscle Quick gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi, Klient płaci również za odesłanie towaru. Zwrot e-booka podlega innym zasadom - wymienionym w §15.

§15

Zwrotu e-booka można dokonać do 10 dni od daty odebrania towaru poprzez wyrażenie mailowo takiej chęci oraz podpisanie i przesłanie listem poleconym na adres firmy deklaracji nie udostępniania w żadnej postaci (elektronicznej, drukowanej, audio itd.), całości lub fragmentów zakupionego e-booka nikomu, jak również zadeklarowanie, że samemu nie będzie się z niego korzystało. Stosowną deklarację będzie można otrzymać drogą mailową, w formie elektronicznej od firmy Muscle Quick po wysłaniu chęci otrzymania takiej deklaracji na adres: kontakt@trening15minut.pl, jednak nie później niż 10 dni od daty odebrania towaru. Należy tę deklarację wypełnić, podpisać i odesłać listem poleconym na adres firmy. Po odbiorze korespondencji i zweryfikowaniu poprawności wypełnienia deklaracji, w ciągu 21 dni zostaną przekazane pieniądze za zwrot e-booka na wskazane w deklaracji konto.

§16

Muscle Quick oferuje możliwość wypróbowania książki drukowanej lub e-booka przez co najmniej 60 dni, a co najwyżej 120 dni od daty doręczenia towaru do klienta. Jeżeli klient zastosował się do wszystkich zalecanych rad i metod treningu oferowanych w książce (ISBN 978-83-932048-0-9), bądź e-booku (ISBN 978-83-932048-1-6) i nie zauważył u siebie przyrostu mięśni i wzrostu siły, ma prawo zwrócić książkę, bądź e-booka na zasadach opisanych poniżej w tym paragrafie i dostać 110% poniesionych kosztów zakupionego towaru (książka lub e-book) oraz, w przypadku książku drukowanej również kosztów wysyłki do 30zł włącznie. Zwrotowi nie podlega prowizja, którą poniósł klient za dokonany przelew lub płatność kartą kredytową na konto Muscle Quick oraz żadne inne nie wymienione koszty.

Zwrot książki drukowanej, po jej wypróbowaniu na zasadach opisanych powyżej, może nastąpić w okresie od co najmniej 60 dni do maksymalnie 120 dni od daty odebrania towaru przez klienta. Książkę drukowaną należy odesłać na adres firmy w terminie od 60 do 120 dni (decyduje data wysłania książki od klienta do firmy Muscle Quick) od daty odebrania towaru przez klienta. Klient wraz z książką musi przesłać dowod jej zakupu oraz kartkę z zadeklarowaną kwotą przesyłki "Kwota tej przesyłki wyniosła ... zł.", danymi do przelewu (nr konta, odbiorca, adres), na które należy przelać 110% poniesionych kosztów, aktualną datą z własnoręcznym, czytelnym podpisem, potwierdzającym rzetelność wpisanej kwoty przesyłki i danych do przelewu. Po skompletowaniu ww. dokumentów i rzeczy Muscle Quick w ciągu 21 dni przeleje, na wskazane konto zadeklarowane 110% poniesionych przez klienta kosztów (zakup towaru i koszt przesyłki).

Zwrot e-booka, po jego wypróbowaniu na zasadach opisanych powyżej, może nastąpić w okresie od co najmniej 60 dni do maksymalnie 120 dni od daty odebrania towaru przez klienta. Zwrotu e-booka można dokonać poprzez wyrażenie mailowo takiej chęci oraz podpisanie i przesłanie listem poleconym na adres firmy deklaracji nie udostępniania w żadnej postaci (elektronicznej, drukowanej, audio itd.), całości lub fragmentów zakupionego e-booka nikomu, jak również zadeklarowanie, że samemu nie będzie się z niego korzystało. Stosowną deklarację będzie można otrzymać drogą mailową, w formie elektronicznej od firmy Muscle Quick po wysłaniu chęci otrzymania takiej deklaracji na adres: kontakt@trening15minut.pl, jednak nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 120 dni od daty odebrania towaru. Należy tę deklarację wypełnić, podpisać i odesłać listem poleconym na adres firmy. Do deklaracji należy dołączyć kartkę z danymi do przelewu (nr konta, odbiorca, adres), na które należy przelać 110% poniesionych kosztów, aktualną datą i własnoręczny, czytelny podpis, potwierdzający rzetelność wpisanych danych. Po odbiorze korespondencji i zweryfikowaniu poprawności wypełnienia deklaracji i kartki zawierającej dane do przelewu Muscle Quick w ciągu 21 dni przeleje, na wskazane konto zadeklarowane 110% poniesionych przez klienta kosztów (zakup towaru). W przypadku e-booka koszt wysyłki jest = 0zł

Jeden klient ma prawo do zwrotu jednego e-booka i jednej książki lub jednego z proponowanych zestawów towarów (a dokładnie wymienionych w §2), na zasadach opisanych w tym paragrafie, niezależnie od zakupionej liczby ww. towarów, jednorazowo, czy w odstępie czasu.

§17

W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie Pocztą Polską wadliwego towaru do Muslce Quick. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Za towar wadliwy uznaje się towar, która posiada wady techniczne. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 28 dni roboczych, jednakże Muscle Quick podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§18

W przypadku reklamacji e-booka należy skontaktować się mailowo: kontakt@trening15minut.pl. Za wadliwego e-booka uznaje się plik, który posiada wady techniczne. Reklamacji nie podlega format oferowanych e-book, ani niemożność otworzenia ze względu na brak kompatybilnego oprogramowania. Reklamacja będzie rozpatrzona do 28 dni roboczych, jednakże Muscle Quick podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient będzie powiadomiony indywidualnie.

§19

Muscle Quick zastrzega sobie zmianę Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta.

§20

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Muscle Quick wyłącznie w celach informacyjnych.

§21

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Muscle Quick wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

wróć do poprzedniej strony